Privacy beleid

Cybersecurity Matters verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Cybersecurity Matters verstrekt uitsluitend gegevens als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cybersecurity Matters neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en/of onbevoegde toegang tegen te gaan.